Guvernul a aprobat Memorandumul de înțelegere cu Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România. În sectorul gazelor naturale, documentul prevede acțiuni specifice legate de creșterea capacității de transport a gazelor naturale și examinarea posibilității de extindere a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău prin construcția unei conducte de transport în jurul Chișinăului până la sfârșitul anului 2031, transmite IPN.

În sectorul energiei electrice, Memorandumul vizează realizarea unor proiecte de importanță strategică, precum Linia Electrică Aeriană cu tensiunea nominală de 400 kV Suceava – Bălți, extinderea stațiilor 400 kV Suceava și Bălți, proiectul Liniei Electrice Aeriene de interconexiune de 400 kV între Strășeni și Republica Moldova și o stație electrică pe teritoriul României.

Potrivit Ministerului Energiei, pe lângă aceste aspecte, aprobarea Memorandumului va permite desemnarea „OPCOM” SA în calitate de operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, în vederea integrării pieței de energie electrică din Republica Moldova în piața internă de energie electrică a Uniunii prin cuplarea piețelor.

Memorandumul de înțelegere are ca obiectiv principal să exploateze oportunitățile de cooperare bilaterală pentru a promova dezvoltarea Republicii Moldova și a României. În contextul Strategiei Uniunii Europene privind Acțiunea Climatică și Energie, precum și al documentelor de politică precum „Pactul Verde European”, „REPowerEU” și pachetul legislativ „Fit for 55”, aprobarea Memorandumului va contribui la consolidarea securității furnizării de resurse energetice pentru ambele țări. De asemenea, va permite diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare la nivel regional.

Un alt aspect important al Memorandumului se referă la coordonarea pozițiilor în cadrul reuniunilor Comisiei Europene – România – Republica Moldova – instituții financiare internaționale, în vederea prioritizării obiectivelor de infrastructură și evitării suprapunerii de activități sau acțiuni care ar putea întârzia realizarea proiectelor prioritare respectând totodată legislațiile naționale.

Memorandumul de înțelegere cu Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România a fost semnat la Chișinău la 11 decembrie 2023.