Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Guvernul Danemarcei lansează o inițiativă care promovează economia verde, incluzivă și rezilientă, precum și guvernarea democratică în țările din Parteneriatul Estic.

Cu un buget total de 10,8 milioane de dolari SUA, oferiți de Danemarca, proiectul „Un viitor sustenabil, promovând drepturile și stabilitatea: stimularea unei tranziții incluzive și ecologice, cu o guvernare deschisă și responsabilă în regiunea Parteneriatului Estic” își propune să ofere oportunități pentru schimbul de cunoștințe, să promoveze guvernanța de mediu și economia adaptată la schimbările climatice în țările din Parteneriatul Estic, cu accent pe Georgia și Republica Moldova, transmite Știri.md

În Georgia și Moldova, proiectul va contribui la consolidarea capacităților instituționale necesare pentru reducerea efectivă a emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea adoptării surselor de energie regenerabilă.

Din bugetul total, aproximativ 4,29 milioane de dolari vor fi alocați Georgiei, 4,27 milioane de dolari revin Moldovei, iar 2,2 milioane de dolari – pentru eforturile de cooperare regională consolidată între cele două țări.

Proiectul, cu o durată de patru ani, va fi coordonat de Oficiul Regional al PNUD din Istanbul, în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și cu Oficiile PNUD din Georgia și Republica Moldova.

„Această inițiativă subliniază angajamentul comun al Danemarcei și al PNUD față de tranziția energetică verde și favorabilă incluziunii, precum și față de avansarea proceselor de implicare și participare la nivel local. Așteptăm cu nerăbdare să realizăm schimbări sustenabile și pozitive în țările din Parteneriatul Estic, deschizând calea către un viitor mai ecologic, mai incluziv și mai rezilient”, a declarat Steliana Nedera, managera Oficiului Regional al PNUD din Istanbul.

În Republica Moldova, proiectul se va concentra pe îmbunătățirea guvernanței și a capacităților instituționale pentru a accelera tranziția verde și incluzivă în sectoarele energiei și transporturilor.