Pentru majoritatea antreprenorilor, aceasta este o pădure întunecată în care este înfricoșător să intre. În același timp, experiența arată că energia alternativă este profitabilă, economisește bani și de asemenea, îmbunătățește mediul înconjurător.Astăzi, domeniul producției de energie din surse regenerabile este reglementat de cinci legi:

— Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile,
— Hotărâre de Guvern privind capacitatea maximă, cote de categorie în domeniul energiei electrice din surse regenerabile,
— Metodologia de calcul a tarifului pentru energia electrică din surse regenerabile,
— hotărâri ANRE privind tarifele
— Reglementări privind confirmarea statutului de producător eligibil. Energy-wind consideră că unul dintre principalii factori de dezvoltare a industriei sunt emisiile de CO2. În 2021, acestea au crescut cu 6% la nivel global, până la 36,3 miliarde de tone și au atins cel mai înalt nivel din istorie.

În plus, reduce dependența de resursele energetice, având în vedere presiunea geopolitică asupra costurilor acestora. Considerăm că este nevoie de o creștere economică foarte mare pentru a putea plăti astfel de prețuri ca acum. Un alt factor este cantitatea limitată de resurse extrase: cărbunele va dura încă 120 de ani, produsele petroliere – timp de 54 de ani, iar gazul – timp de 40 de ani. În plus, acestea sunt locurile de muncă și impactul asupra pieței muncii. Lumea se confruntă acum cu o creștere exponențială în acest sector – în 2002 avea 7,3 milioane de angajați, iar acum sunt 12,7 milioane.

Dar principalul motor pentru Moldova este industria energetică subdezvoltată – mai puțin de 2% din PIB, dar cu potențial mare. De exemplu, în Moldova, consumul de energie electrică pe persoană în anul 2000 era de 7,8 kW/h, iar în 2021 – 10,4 kW/h. Cu toate acestea în anul 2023 ponderea energiei regenerabile a fost de 6%, Adică industria nu poate ține pasul cu creșterea consumului.
Atragem atenția asupra inversării tendinței: dacă mai devreme creșterea consumului de energie electrică era întotdeauna asociată cu creșterea economică, acum nu mai este cazul. În plus, a devenit important cum producem, ce folosim și cât de eficient îl folosim.
În Moldova, capacitatea de energie regenerabilă este de 259,91 MW. Dintre acestea, 54% este energie eoliană, 34% este solară, 6% este hidro, 6% este biogaz. „Prin urmare, aceasta este o sursă importantă de securitate, al cărei volum este în creștere.
Potențialul Moldovei în producția de energie eoliene este de 9150 MW